Bomen pas­sen zich aan hoge­re tem­pe­ra­tu­ren aan, waar­door opwar­ming wordt beperkt

Bomen kun­nen zich aan­pas­sen aan de stij­gen­de tem­pe­ra­tu­ren en de natuur­lij­ke uit­stoot van broei­kas­gas­sen beper­ken. Dit blijkt uit een stu­die die afge­lo­pen woens­dag is gepu­bli­ceerd in het vak­blad Natu­re. Hier­in wordt gesteld dat plan­ten een klei­ne­re rol heb­ben dan ver­wacht in het opwar­men van de aar­de zoals kort gele­den werd gesteld. Bomen, plan­ten en men­sen […]