De Bilt laat stuk­ken open­baar groen adop­te­ren

Gemeen­te De Bilt start met een ‘adop­tie­plan’ voor groen, waar­bij inwo­ners samen of zelf­stan­dig een stuk groen kun­nen onder­hou­den. Het gaat om het adop­te­ren van stuk­ken open­baar groen. Hier­bij nemen inwo­ners het ini­ti­a­tief om het onder­houd van een stuk­je groen van de gemeen­te over te nemen. Groe­nadop­tie is ove­ri­gens niet écht nieuw bin­nen de gemeen­te. […]