VNO NCW behartigt de belangen van ondernemings- en vestigingsklimaat. Dit gebeurt op nationaal en internationaal niveau. VNO NCW komt op voor kleine, middelgrote en jonge bedrijven.