Uit­ge­ve­rij Ter­ra is een toon­aan­ge­ven­de uit­ge­ve­rij van upmar­ket (geïl­lu­streer­de) titels op het gebied van kunst, foto­gra­fie, inte­ri­eur, bui­ten­le­ven, design, mode en gas­tro­no­mie.

Aan Ter­ra ver­bon­den auteurs en kun­ste­naars zijn o.a. Piet Oudolf, Claus Dal­by, Modeste Her­wig, foto­gra­fen Sas­kia Boel­sums, Ray­mond Rut­ting, Sacha de Boer, desig­ners Piet Boon, Mar­cel Wol­te­rink en wereld­be­faam­de chefs zoals Alain Pas­sard en Mas­si­mo Bot­tu­ra.

Uit­ge­ve­rij Ter­ra is een onder­deel van Ter­r­aLan­noo BV – Lan­noo Meu­len­hoff Groep.

Voor meer infor­ma­tie en het over­zicht van onze tuin en natuur­boe­ken:

https://www.terralannoo.nl/nl/groenestad