De Top­sec­tor Tuin­bouw & Uit­gangs­ma­te­ri­a­len is een gro­te spe­ler op mon­di­aal niveau, die de uit­da­gin­gen in de tuin­bouw, voe­ding en groe­ne omge­ving wil bevor­de­ren. Deze bevor­de­ring rea­li­seert Top­sec­tor T&U door oplos­sin­gen te zoe­ken.