Het partnerschap tussen Stichting Steenbreek en Stichting de Groene Stad is gebouwd op gedeelde doelen. De activiteiten van beide organisaties liggen in elkaars verlengde en waar overlap is, wordt zo veel mogelijk samengewerkt.

Stichting Steenbreek zet zich in om de leefomgeving te vergroenen, samen met gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaar, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

De kernthema’s voor Stichting Steenbreek zijn: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid.