De konink­lij­ke han­dels­bond voor boom­kwe­ke­rij- en bol­pro­duc­ten behar­tigt de belan­gen van boom­kwe­ke­rij en bloem­bol­len pro­du­cen­ten in bin­nen- en bui­ten­land.

De bij Anthos aan­ge­slo­ten bedrij­ven ver­te­gen­woor­di­gen cir­ca 85% van de wereld­han­del in bloem­bol­len en onge­veer 60% van de han­del in de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor.