OKRA landschapsarchitecten is een toonaangevend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. In de kwart eeuw van haar bestaan heeft OKRA zich in binnen- en buitenland bewezen met waardevolle visies en ontwerpen voor de openbare ruimte. Ons bevlogen team van meer dan 35 internationale professionals werkt geïnspireerd samen met partners en opdrachtgevers aan prijswinnende projecten die richting geven aan de gezonde stad en aan integrale transformaties van kusten en rivieren. OKRA koppelt visie aan maakbaarheid. De combinatie van conceptuele plannen, vertaald in precieze detailontwerpen en een perfecte uitvoering, is de kernkwaliteit van het bureau.

OKRA hecht aan kennis en onderzoek en heeft aandacht voor het stedelijk systeem als geheel – ook wel het ‘metabolisme van de stad’ genoemd. De wereldwijde roep om veerkrachtige (‘resilient’), gezonde, groene en ‘slimme’ steden motiveert OKRA om in te spelen op nieuwe thema’s. Denk aan klimaatbestendigheid, hittebestrijding en nieuwe vormen van mobiliteit, aan wijkeconomie, programmering en levendigheid en aan circulaire ontwerpen waarin efficiënt wordt omgegaan met grondstoffen, nutriënten, energie en water. Het overkoepelende streven is een ‘gezonde stad’, waarin al die aspecten op een logische en mooie manier samenkomen en elkaar aanvullen.