NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beschikt over instrumenten om de waarde van een gebied of product voor mens en natuur inzichtelijk te maken.

Bij de ontwikkeling van de buitenruimte worden vaak ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid opgesteld. Dankzij advies en labeling helpt NL Greenlabel om deze doelen gedurende het proces te realiseren en te borgen. Zo komen ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid uit de sfeer van vrijblijvendheid en lukt het om een aantoonbaar gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.

Ook producten, materialen en planten laat NL Greenlabel door externe assessoren volgens eenzelfde methodiek beoordelen. Het label voor tuinen wordt door hoveniers met een groen hart vergeven.

Om deze beweging vorm te geven, heeft NL Greenlabel een uitgebreid partnernetwerk van bijna 200 partners. Daaronder vallen producenten, kwekers, architecten, ingenieurs, ngo’s en hoveniers.