Al meer dan een eeuw, is Lub­be Lis­se voor veel over­heids­in­stel­lin­gen, scho­len en vele ande­re orga­ni­sa­ties dé spe­ci­a­list als het aan­komt op het plan­ten van lang­bloei­en­de bloem­bol­len­men­gels, tegen­woor­dig in com­bi­na­tie met natuur­za­den, én vas­te plan­ten bin­nen het open­baar groen.

Dank­zij de jaren­lan­ge erva­ring van het bedrijf, weet het als geen ander voor cre­a­tie­ve groen-com­bi­na­ties te zor­gen. En door het totaal­con­cept van een gede­gen exper­ti­se, machinale/handmatige aan­plant en nazorg op maat bent u ver­ze­kerd van een opti­maal groei- en bloei­re­sul­taat.