Land en Tuinbouworganisatie Nederland vertegenwoordigt samen met LTO-Noord, ZLTO en LLTB 50.000 agrarische ondernemers.

LTO zet zich in voor boeren en ondernemers in de tuin sector verspreidt over sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt en varkenshouderij.

Voor meer informatie:

www.lto.nl

www.ltobomenenvasteplanten.nl

De Vakgroep Bomen en Vaste planten speelt voor De Groene Stad een belangrijke rol:

  • De vakgroep zet zich in voor de leden door het ondersteunen en ontwikkelen van ondernemerschap en vakmanschap. In samenwerking met de zes cultuurgroepen, onderzoek- en adviesorganisaties en het onderwijs.
  • De vakgroep zet zich in voor het creëren van ruimte om te ondernemen. Op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau. Het gaat hierbij om de thema’s Water, Mineralen, Plantgezondheid (gewasbescherming en fytosanitair) en werkgeverschap.