JUB Hol­land is een modern bloem­bol­len­be­drijf met een breed aan­bod in zowel het retail als lands­ca­pe assor­ti­ment.

JUB levert graag een bij­dra­ge aan een groe­ne en kleur­rij­ke omge­ving. Van vroeg in het voor­jaar tot laat in de zomer bren­gen onze bol­bloe­men kleur in zowel tui­nen als in het open­baar groen.