Groenkeur is uitgegroeid tot het énige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector met een verscheidenheid aan certificaten. Of het nu gaat om openbaar groen, een bedrijfsterrein, schoolplein, watergang, sportpark, begraafplaats of een dak of gevel, opdrachtgevers kunnen altijd op de hoge kwaliteit van onze deelnemers rekenen. Wij stellen bovenop de norm ISO 9001:2015 extra eisen op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. Ons keurmerk bestaat uit zeven verschillende beoordelingsrichtlijnen. Bedrijven of personen die aan de richtlijnen voldoen zijn in het bezit van een Groenkeur bedrijfs-, product- en/of  persoonscertificaat. De normen zijn gemaakt door uw collega’s, opdrachtgevers, opleiders en belanghebbenden in onze technische commissies. Daardoor sluiten ze goed aan op uw werkzaamheden.

Groenkeur hanteert vijf speerpunten als vertrekpunt:

  1. Aantoonbare duurzame kwaliteit van het eindproduct
  2. Aantoonbare duurzame kwaliteit van de bedrijfsvoering
  3. Aantoonbare meerwaarde voor de Groenkeur-ondernemer
  4. Aantoonbare meerwaarde voor de groene sector/het fysieke domein
  5. Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid en onafhankelijk selectiecriterium