De gemeen­te Lei­den heeft cir­ca 124.294 inwo­ners en is de vier­de gemeen­te van pro­vin­cie Zuid-Hol­land (na Rot­ter­dam, Den Haag en Zoe­ter­meer).

De gemeen­te zet zich met het beleids­ak­koord; ‘samen maken we de stad: wer­kend aan een groen, soci­aal en onder­ne­mend Lei­den’; in voor een duur­za­me en groe­ne ver­ste­de­lij­king.

Ga Goed helpt Lei­de­na­ren bij het maken van de juis­te keu­zes. Bij­voor­beeld op het gebied van ener­gie en natuur. Dat is Goed voor je por­te­mon­nee, je direc­te leef­om­ge­ving, voor onze stad en het kli­maat op aar­de en dus ook voor een Groe­ne Stad!