Toegang tot 12.000 soorten groen

M. van den Oever Boomkwekerij is, als een van de grootste, koploper in duurzame teelt van bomen en planten. Sinds 1791 geeft ze haar klanten toegang tot een zeer breed groenassortiment van meer dan 12.000 soorten, direct op het klantproject geleverd.

’Leefwereldverbeteraars’

Wij geloven dat een groene leefwereld een betere wereld is. Veiliger. Gezonder. Mooier. Duurzamer. In ieder seizoen. Het is ons doel om mensen gelukkiger te maken door hun leefwereld te verbeteren.  Mensen staan daarbij centraal. We stoppen pas als onze wereld écht groen is.

Daarom noemen wij onszelf: ‘Leefwereldverbeteraars’. Een nieuw woord, waarin de waarden van vroeger en nu samenkomen.

Green Life™ Programma voor groenadvies

Wij hebben onze uitgebreide kennis van groen en van te realiseren groenwaardes van bomen beschikbaar gesteld  in ons zogenoemde ‘Green Life™ Programma’. Dit programma voorziet in expert advies en bijbehorende assortiments- en groeiplaatskeuzes om 6 belangrijke leefomgevingen voor onze klanten (architecten, gemeentes, groenaannemers, hoveniers, bedrijven en particulieren) optimaal en duurzaam in te kunnen richten.

Bovendien adresseert het programma belangrijke maatschappelijke uitdagingen van nu en de toekomst zoals klimaat, economie, welzijn en ecologie. Deze zes nieuwe Green Life™ Leefwerelden zijn:

  • Levend groen
  • Recreatief groen
  • Gastvrij groen
  • Helend groen
  • Productief groen
  • Infra groen