Wan­de­ling langs bij­zon­de­re bomen in Rot­ter­dam

Op de meest ver­ras­sen­de plek­ken in het cen­trum van Rot­ter­dam kom je bij­zon­de­re bomen met een ver­haal tegen. Gemeen­te Rot­ter­dam heeft een wan­del­rou­te van onge­veer vier kilo­me­ter gemaakt langs deze bomen. Ga op pad en ervaar natuur ín de stad.

Bomen met een ver­haal

Deze wan­del­rou­te vol beziens­waar­dig­he­den neemt je mee langs bij­zon­de­re bomen in het cen­trum van Rot­ter­dam. Som­mi­ge staan er al meer dan 100 jaar. Ande­ren zijn een stuk jon­ger, maar alle­maal met een ver­haal.

Down­load de bomen­rou­te

Op www.rotterdam.nl/bomenroute is de rou­te gra­tis te down­lo­a­den. Hier vind je het kaartje en de bij­be­ho­ren­de infor­ma­tie over de bomen en ande­re beziens­waar­dig­he­den. De rou­te start op Rot­ter­dam Cen­traal en duurt onge­veer 1,5 uur.