VHG en NVTL ondertekenen de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’

VHG en NVTL hebben onlangs de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ ondertekend. Samen met RIVM en gemeenten worden de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad in kaart gebracht.

De City Deal is op dinsdag 31 mei ondertekend tijdens de Europese conferentie ‘Evidence-based policy making for sustainable cities’ in Utrecht. Tijdens deze conferentie, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Utrecht en het RIVM, presenteerde de Europese Commissie een beoordelingskader waarmee steden de waarde van ecosystemen kunnen meewegen bij stedelijke ontwikkeling.
Atlas Natuurlijk Kapitaal
Binnen het samenwerkingsverband delen gemeenten, private partijen en kennisinstituten gebruikerservaringen en nieuwe kennis om de Atlas Natuurlijk Kapitaal nog beter te laten aansluiten bij de behoefte in de uitvoeringspraktijk.
De City Deal beoogt ook om de TEEB-stadtool, een instrument om groen en blauw in de stad te waarderen, verder te verfijnen met locatiespecifieke informatie en deze onder te brengen in de atlas.
Zo wordt voor gemeenten en hun inwoners duidelijk hoe natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. Het versterkt de samenwerking tussen ruimtelijk ontwerpers, hydrologen, civieltechnici, ecologen, milieu- en gezondheidsdeskundigen in planprocessen.
Partners
De City Deal is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Onder de partners bevinden zich naast het RIVM de Hogeschool van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.