Oot­mar­sum en Capel­le aan den IJs­sel het ‘Groenst”

Op 23 sep­tem­ber zijn tij­dens de Nati­o­na­le Groen­dag 2015 Capel­le aan den IJs­sel en Oot­mar­sum (gemeen­te Din­kel­land) bekroond met Goud als groen­ste stad en dorp van Neder­land. Ook deze dag stond weer in het teken van ver­bin­ding, blij­kens het the­ma “Groen Ver­bindt”.
Zil­ver en brons
Bij de cate­go­rie ste­den werd Zwijn­drecht met zil­ver bekroond. In de cate­go­rie dor­pen & klei­ne ste­den ont­ving Zalt­bom­mel zil­ver en werd Bor­cu­lo (gemeen­te Ber­kel­land) met brons bekroond.