Meepraten over groen in de stad in Culemborg

Alle inwoners van Culemborg krijgen de komende tijd de kans om mee te praten over het beheer en onderhoud van het openbaar groen in de stad. Dat maakten wethouder Reus en Robert Arends en Frank Stroeken van Terra Incognita afgelopen donderdag duidelijk tijdens een voorbespreking van de gemeenteraad.
Het eerste groenstructuurplan van Culemborg werd in 2006 vastgesteld voor tien jaar. Omdat dit plan eind dit jaar afloopt, heeft het college in december 2015 opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw groenbeleid.
Het bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur Terra Incognita is reeds gestart met het verzamelen van informatie door middel van werkateliers. Tijdens deze themabijeenkomsten delen ambtenaren, belangengroepen en organisaties uit Culemborg hun kennis, inzicht en ideeën over groen binnen de bebouwde kom.
In het nieuwe groenstructuurplan komt ruimte voor burgerparticipatie. De deelname van burgers bij het beheer en onderhoud van het openbaar groen in de stad start al bij de vormgeving van de plannen. Na afronding van de werkateliers gaat het college de wijken in om de kennis, inzichten en ideeën van haar inwoners in te winnen. Volgens planning vindt dit medio mei 2016 plaats.
Tijdens de voorbespreking hebben de aanwezige (steun)fractieleden hun ideeën over een groenstructuurplan gegeven. Op de vraag wat er niet in het groenstructuurplan mag ontbreken, kwam onder meer speelgroen binnen ruigere terreintjes naar voren. Waarbij gedacht wordt aan speeltoestellen in een natuurlijke omgeving, zonder keurig aangeharkte perkjes.
Andere zaken die naar voren gekomen zijn, gaan onder andere over het vergroenen van de binnenstad, de bijdragen van groen aan de gezondheid van Culemborg en de financiering van het groenbeleid.
Net als het college zien ook de raadsleden bij het beheer en onderhoud van het groen nadrukkelijk een rol voor de buurtbewoners weggelegd. De burgerparticipatie blijft wat hen betreft niet bij het maken van de plannen, maar de wens is om het door te trekken naar het uitvoeren ervan.
Bron: culemborgsecourant.nl