m²-tuin voor Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort

Kin­de­ren van de Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort leg­den op 17 sep­tem­ber a.s. samen met tv tuin­man Lode­wijk Hoeks­tra een vier­kan­te meter-water­tuin aan op het school­plein.
OBS Bran­de­voort is één van de 24 Neder­land­se basis­scho­len die een vier­kan­te meter-tuin cadeau krijgt. Deze tuin­tjes met plan­ten als Alli­um, Sedum, Ori­ga­num en Veder­dis­tel wor­den aan­ge­legd in het kader van de Groei & Bloei Nati­o­na­le Tuin­week die in juni is gehou­den. Doel is om actief tui­nie­ren met bloe­men en plan­ten, ook bij jon­ge kin­de­ren, in Neder­land te bevor­de­ren. De tuin­tjes wor­den nu, na de zomer­va­kan­tie, aan­ge­legd zodat de kin­de­ren de tuin­tjes ook zelf kun­nen onder­hou­den.
De vier­kan­te meter-tuin­tjes voor scho­len bevor­de­ren de bio­di­ver­si­teit en wor­den aan­ge­bo­den door tuin­ver­e­ni­ging Groei & Bloei, de hove­niers­ver­e­ni­ging VHG, Viva­ra en het Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en Duur­zaam­heid (IVN), dat ook les­ma­te­ri­aal ver­zorgt rond­om de flo­ra en fau­na van de school­tuin.