De Charta van Budapest zet in op groenere steden

Op donderdag 29 september jongstleden vond er een uitwisseling plaats van de Groene Stad initiatieven van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Hongarije. Dit gebeurde in aansluiting op de presidiumvergadering van de Europese koepelorganisatie voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche ELCA, die dit keer in Boedapest werd gehouden. Om het initiatief van de Groene Stad in Hongarije extra kracht bij te zetten, ondertekenden de aanwezige Groene Stad initiatieven en de nationale brancheverenigingen het Charta van Boedapest. Voorzitter Rien van der Spek en directeur Egbert Roozen van Branchevereniging VHG plaatsten hun handtekening onder het Charta.
Het Charta van Boedapest bouwt verder op eerdere charta’s, die werden getekend in Straatsburg, Milaan en Zurich. Het doel is om de kwaliteit van de leefomgeving en het welbevinden van de mensen te verbeteren door het duurzaam inrichten en uitbouwen van groene ruimten in de stad. Hiermee worden zowel economische, ecologische als sociale waarden gerealiseerd. In het Charta staat onder meer, dat elke stad in zijn beleid moet streven naar meer groen in de stad als oplossing voor bijvoorbeeld schonere lucht, het bergen van water en het tegengaan van hittestress. Behalve politici vormen met name ook burgers een doelgroep van de boodschap van De Groene Stad.
De activiteiten rondom De Groene Stad krijgen in elk land een andere invulling en sluiten aan op de wensen en mogelijkheden van het betreffende land. De uitwisseling van activiteiten, ervaringen en publicaties, zoals die nu in Boedapest heeft plaatsgevonden, helpen de verschillende Groene Stad organisaties om hun netwerk en hun uitingen op een efficiënte manier verder uit te bouwen. In zijn presentatie besteedde Egbert Roozen daarom ook aandacht aan het concept van De Levende Tuin. Dit concept wordt veelvuldig gebruikt in contacten met overheden en is eenvoudig te vertalen naar duurzame toepassingen in zowel de tuin als in de openbare ruimte. Met belangstelling werd kennis genomen van dit concept met de vraag om dit in het Engels beschikbaar te stellen voor verdere uitwisseling.