Groene brancheverenigingen pleiten voor Deltaplan Groen

Een coalitie van groene brancheverenigingen uit verschillende disciplines hebben een aanzet gemaakt voor een groene paragraaf in het Regeerakkoord van het volgende Kabinet. Deze zal na de verkiezingen op 15 maart aanstaande gevormd moeten worden. Ze presenteerden die op dinsdag 4 oktober in postervorm tijdens de Groene Poortbijeenkomst met Tweede Kamerleden in Perscentrum Nieuwspoort. De verenigingen pleiten voor een Deltaplan Groen en de verantwoordelijkheid voor de realisatie ervan moet in handen zijn van een nieuwe Minister van Groen.
Het Deltaplan Groen bevat concrete suggesties voor meer groen in tuinen en de openbare ruimte. Zo kunnen financiële prikkels helpen meer levende tuinen aan te leggen. Ook zijn er acties opgesomd voor groen in, om, op en aan gebouwen.
Doelstellingen
Het deltaplan moet de milieudoelstellingen van het klimaatakkoord realiseren en de biobased economie stimuleren. Ook ondersteunt het programma het behoud en herstel van biodiversiteit en bevordert het de gezondheid en het welbevinden van de bevolking.
Raamwerk
Een van de aanwezige die het woord nam was VHG-directeur Egbert Roozen: “Er is veel energie in Nederland om de leefomgeving te vergroenen, maar we missen op nationaal niveau beleidskaders en raamwerken waarbinnen alles samenvalt. Daarom zijn we zo ambitieus geweest om alvast een groene paragraaf te schrijven voor het Regeerakkoord van het volgende Kabinet. Om de coalitiepartijen na de verkiezingen te helpen.”
Brede samenwerking
De initiatiefnemers stellen dat een brede samenwerking nodig is om een groene, levende delta te realiseren. Van overheid, financiers en kennispartners tot architecten, uitvoerders en eindgebruikers.