Future Green City (29 nov – 1 dec) gratis toegankelijk voor Groene Stad lezers

Als we over de toekomst een ding zeker weten, dan is het: hij zal anders zijn dan het heden, dan vandaag. Dat geldt eens temeer voor de vergroening van onze steden: de Groene Stad van morgen ziet er anders uit dan de stad van vandaag. De enige manier om ons voor te bereiden op de nieuwe kennis en inzichten die op ons afkomen – waar we zo nu en dan zelf bijdragen aan kunnen leveren – is contact met al diegenen die, net als wij, werken aan een Groene Toekomst – een Future Green City.
Om die reden werken wij, als ‘Groene Stad’, er graag aan mee dat zoveel mogelijk professionals en andere in onze Groene Toekomst geïnteresseerden toegang krijgen tot het ‘event’ Future Green City, dat van 29 november tot en met 1 december 2016 plaatsvindt in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Vanuit allerlei disciplines zullen vooraanstaande vertegenwoordigers hun visie geven op de toekomstige rol van ‘groen’ in onze steden.
Onder de sprekers zien we niet alleen wetenschappers zoals Jolanda Maas (VU) en Bob Ursem (TU Delft) maar ook politici en bestuurders zoals Diederik Samsom (PvdA), Mario Jacobs (wethouder Tilburg) en maatschappelijke hoofdrolspelers zoals Hugo Backx (GGD Nederland) en Jeanet Kuilberg (Sociaal Cultureel Planbureau). Het complete programma van Future Green City, dat dit jaar voor de tweede maal wordt georganiseerd, is te raadplegen via deze link en aanmelden kan via deze link.