De Groene Stad speelt centrale rol bij belangenbehartiging groene sector

LTO Nederland is een van de organisaties die hun schouders hebben gezet onder De Groene Stad. Henk Raaijmakers is voorzitter van de vakgroep Bomen en Planten binnen LTO. Voor De Groene Stad beantwoordde hij een aantal vragen.
Kunt u kort uitleggen wat LTO doet en wat de missie van het bedrijf is?
LTO Nederland is de belangenorganisatie van agrarisch Nederland, die bevordert dat agrarische ondernemers belangrijke bijdragen kunnen blijven leveren aan maatschappelijke behoeften op het terrein van voeding, gezondheid, welbevinden, ruimte, energie, water en klimaat. Wij staan voor een sterke economische en maatschappelijke positie van agrarische ondernemers in Nederland en we vormen een hecht netwerk van leden die willen investeren in een toekomstbestendige sector bomen en vaste planten. Ons product, bomen en planten, vormt de basis voor een groene, gezonde, veilige en prettige leef-, werk- en thuisomgeving in Nederland en ver daar buiten. Wij merken dat het besef van het belang van ‘groen’ in de bebouwde omgeving steeds sterker leeft bij overheden, bedrijven en particulieren en wij zijn blij met de centrale rol daarbij van De Groene Stad, als communicatieplatform.
U bent de voorzitter van de vakgroep Bomen en Planten bij LTO, wat doet LTO voor de teelt van bomen en vaste planten?
De circa 2750 Nederlandse boom- en vaste plantenkwekers die hun producten kweken op ongeveer 17.000 ha land werken in een sterk concurrentiegevoelige sector, waar bovendien ‘duurzaamheid’ een steeds grotere rol speelt. Grootwinkelbedrijven eisen in toenemende mate duurzaam gekweekte producten van hoge kwaliteit – het hele jaar door. De gevraagde levertijd wordt steeds korter en de prijs moet steeds scherper. Dat vraagt om schaalvergroting en meer samenwerking binnen de sector. Ongeveer 75% van onze producten wordt geëxporteerd en het is van belang dat kwekers producten kunnen leveren met de gevraagde gegarandeerde kwaliteit en gezondheid – bij de minste verdenking wordt de grens gesloten.
Daarnaast dienen kwekers te voldoen aan de in Nederland geldende productievoorwaarden. LTO Nederland staat de telers bij door met overheden en waterschappen te overleggen over bestemmingsplannen, waterbeheerplannen en vergunningseisen. Aan de andere kant speelt de organisatie een coördinerende rol in het overleg tussen ketenpartijen en afnemers.
Wat doet de sector zelf op het gebied van duurzaamheid?
Op het gebied van duurzaamheid heeft de sector al veel bereikt. Zo is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van 1998 met ongeveer 85 procent afgenomen. Containerkwekers gebruiken minder water door de inzet van recirculeringstechnieken en sparen zo het milieu. LTO zet zich in om deze inspanningen beter in beeld te brengen bij afnemers en consumenten. Tegelijk blijft de organisatie zich hardmaken voor het beschikbaar houden van de noodzakelijke, niet schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. De laatste jaren zien we in de boom- en vaste plantenteelt in toenemende mate risico’s die onze teelt bedreigen. De Oost-Aziatische boktor, Xanthomonas arboricola, sneeuw- en vorstschade zijn hiervan enkele voorbeelden. De LTO Vakgroep probeert de kwekers te beschermen tegen  deze bedreigingen.
Wat is de reden geweest voor LTO om zich aan te sluiten bij het platform De Groene Stad?
Het doel van De Groene Stad is het informeren en stimuleren van de belangstelling bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied, zodat groen de waardering en dus prioriteit krijgt die het verdient. Groen moet op een creatieve, vernieuwende manier worden ingezet. Bewustwording, kennis en voorlichting zijn de trefwoorden. Daarnaast is De Groene Stad een serieuze inhoudelijke partner voor de overheid, wetenschap en politiek.
De Groene Stad wil het maatschappelijke besef over de baten van groen verder te laten groeien. Het is onze ambitie om door het geven van voorlichting, het belichten van succesvolle praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten ‘groener denken’ te stimuleren.
De filosofie van De Groene Stad is veelomvattend. Allereerst springt het openbare groen in het oog, zoals parken en plantsoenen, maar er zijn veel meer invalshoeken. Denk aan de aanleg van groen rondom scholen en zorginstellingen, het groen in en rond de werkplek, particuliere tuinen enz. Ook krijgt men steeds meer zicht op de rol die groen kan spelen in de strijd tegen fijnstof, als windkering en als geluiddempend element.
Doordacht aangelegd en goed onderhouden groen is een investering die veel oplevert. Niet alleen voelen burgers zich prettiger in een groene omgeving, maar er zijn ook opbrengsten die in geld kunnen worden uitgedrukt.
Groen is dan ook geen kostenpost of luxe, maar een investering die geld oplevert. Groen doet goed!