Cen­trum Hoofd­dorp groen en frui­tig

Zo’n 100 oude fruit­bo­men zijn afge­lo­pen week geplaatst in het cen­trum van Hoofd­dorp. Deze ver­groe­ning is geor­ga­ni­seerd door de onder­ne­mers van Hoofd­dorp Win­kel­stad, en onder­deel van de plan­nen om van het win­kel­cen­trum een land­huis in de pol­der te maken.
Vlak voor de zomer van vorig jaar, tij­dens het Groe­ne Loper Fes­ti­val, is de eer­ste fase van de ver­groe­ning van het cen­trum uit­ge­voerd. Straks kan ieder­een op het Pol­der­plein en Markt­plein groen­te oog­sten, krui­den knip­pen, of eigen stek­jes plan­ten. Samen met de 8500 bol­len die op open­bar­sten staan, en de 100 oude fruit­bo­men, wordt Hoofd­dorp groe­ner, fleu­ri­ger en geu­ri­ger. Ieder­een is van har­te uit­ge­no­digd om te komen voe­len, pluk­ken en proe­ven.
Bron: hcnieuws.nl