Bra­ban­t­hal­len omge­to­verd tot groen para­dijs

40.000 m² waar­op meer dan 100.000 ver­schil­len­de soor­ten bloe­men en plan­ten te bewon­de­ren zijn, ’s werelds groot­ste indoor stads­park, show­tui­nen en een leven­de vlin­der­tuin. Kort­om, een groen para­dijs. Dat is hoe je de Flo­ra­li­ën mis­schien het best kunt omschrij­ven.
Van 9 t/m 18 mei – dus nog vier dagen- zijn de Bos­sche Bra­ban­t­hal­len omge­to­verd tot de inter­na­ti­o­na­le bloe­men en plan­ten exo ‘Flo­ra­li­ën Neder­land’, waar­bij de Neder­land­se sier­teelt­sec­tor zich aan de wereld pre­sen­teert. Dit unie­ke eve­ne­ment, dat maar eens in de vijf jaar plaats­vindt, werd 200 jaar gele­den voor het eerst geor­ga­ni­seerd in Gent en is sinds­dien uit­ge­groeid tot een wereld­wijd beken­de hap­pe­ning.
Op de expo kan zowel jong als oud zich uren­lang (de gemid­del­de bezoek­tijd is vier uur!) ver­ga­pen aan de laat­ste trends op groen gebied. In vijf ver­schil­len­de ‘werel­den’ pre­sen­te­ren land­schaps- en tuin­ar­chi­tec­ten hun nieuw­ste ont­wer­pen, vor­men dui­zen­den soor­ten bloe­men van over de hele wereld vor­men samen één gro­te bloe­men­pracht en kun je wan­de­len door het groot­ste stads­park van de wereld dat in één van de hal­len in aan­ge­legd.
Daar­naast zijn er tal van ande­re leu­ke din­gen ten doen. Loop bij­voor­beeld een rond­je door de geur­ex­pe­rien­ce, waar je de heer­lijk­ste bloe­men en plan­ten kunt rui­ken. Of proef van de heer­lij­ke hap­jes van vers geplukt groen­te en fruit uit de tuin die top­koks voor je berei­den. Ont­dek ten­slot­te nog je ‘boom­ho­ro­scoop’ en ont­dek wel­ke natuur­lij­ke eigen­schap­pen jij met wel­ke boom deelt.
 
Flo­ra­li­ën: 9 t/m 18 mei 2014 in Bra­ban­t­hal­len in ’s‑Hertogenbosch. Dage­lijks van 10.00 – 18.00 uur geo­pend. Tic­kets kun­nen onli­ne besteld wor­den: www.floralien.nl/kooptickets