Bewoners Amersfoort brengen bomen terug in de wijk

Op woensdag 16 maart planten leerlingen van de basisscholen in Nieuwland, bomen op de geluidswal langs de A1. Dat is bijzonder, want het initiatief komt van bewoners, het buurtinitiatief Nieuwland. Die hebben de handen uit de mouwen gestoken en een plan ontwikkeld om een groene buffer te vormen tegen fijnstof en geluidsoverlast afkomstig van de naast de wijk gelegen A1.
Wat ook bijzonder is: de bron voor het benodigde geld voor het bomenplan hebben de bewoners ook zelf aangeboord. Een deel komt van compensatie door Rijkswaterstaat voor elders gekapte bomen, een bijdrage van de gemeente omdat er in onze wijk zoveel zieke kastanjes zijn gekapt en de rest van het begrote bedrag moet uit sponsoring komen.
De gemeente ondersteunt het initiatief van harte, want als bewoners niet het voortouw hadden genomen was het plan er nooit gekomen en zeker niet uitgevoerd.
Straks is er dus een begin gemaakt met een groene buffer tussen de snelweg en de woonwijk, die een beetje zorgt voor onze gezondheid en die van onze kinderen, voor ontspanning en recreatie en voor educatie voor kinderen die hier straks kunnen spelen, bloemen plukken, naar bijen kijken en nog veel meer.
Daarom is Nationale Boomfeestdag in de Amersfoortse wijk Nieuwland iets bijzonders dit jaar en zeker de moeite om meer dan gemiddeld aandacht te geven.
Bron: destadamersfoort.nl