Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling (SIGS)

dr.ir. RPH Robbert Snep

robbert.snep@wur.nl

Wageningen Environmental Research (WUR)

2020 – 2023

Overig betrokken instanties/partners

Het SIGS project is een initiatief van Wageningen University & Research (WUR) en wordt ondersteund door een consortium van 25 partners, waaronder:

12 (middel)grote gemeenten in Nederland
De Groene Stad
NEPROM
BNSP
VHG
BNA
Nederlandse Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen
NVTL
Vereniging Stadswerk
2 architectenbureaus
NL Greenlabel
Staatsbosbeheer

Onderzoeksvraagstuk/ onderwerp

Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling (SIGS) is een project dat werkt aan een betere implementatie van functioneel groen in projecten voor stadsvernieuwing en stadsuitbreiding. Het doel is om stedelijke professionals van de juiste kennis te voorzien, zodat de integratie van groen in de stadsontwikkelingsprocessen verbetert. Het project bestaat uit de volgende onderdelen: – Het ontwikkelen van een systeemoverzicht Groen in Stadsontwikkeling; – Uitvoeren van stedelijke pilots in 12 gemeenten; – Uitvoeren van landelijke werksessies, met o.a. brancheorganisaties en platforms samen met het ministerie van LNV; – Ontwikkelen van handvatten groene stadsontwikkeling; – Disseminatie en implementatie van handvatten, in o.a. workshops en vakbladen

Korte beschrijving huidige status

In 2020 en 2021 zijn er workshops en vervolgworkshops georganiseerd om knelpunten, best practices en verbeteringen te bediscussiëren in de verschillende processtappen van de totstandkoming van groen in het gemeentelijk bouwproces: Groenvisie & beleid; Normen; Programma van eisen; Ontwerp; Voorbereiding uitvoering; Beheer; Draagvlak en Kennisupdate. Ook zijn er excursiedagen in Amsterdam, Culemborg, Eindhoven en Utrecht georganiseerd.

Huidige inzichten en uitkomsten

zie projectwebsite: groenestadsontwikkeling.nl