Prettig Groen Wonen

dr.ir. RPH Robbert Snep,

robbert.snep@wur.nl

Wageningen Environmental Research (WUR)

1 mrt 2019 – 31 dec 2021

Overig betrokken instanties/partners

Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (penvoerder)
Stichting De Groene Stad
Coöperatie Royal FloraHolland U.A.
Nederlandse Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen
Woningcorporatie Staedion
Woningcorporatie Vestia
Woningcorporatie Haag Wonen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Wellantcollege mbo Rijswijk
Wageningen Research (WUR)