Businesscase planten voor een prima binnenklimaat

ir. Tia Hermans

tia.hermans@wur.nl

Wageningen Environmental Research

1e project: 2016-2018/2de project 2019-2021

Overig betrokken instanties/partners

Fytagoras Leiden is mede onderzoekspartner

Priva

Royal Flora Holland

Noviflora

DGBC

diverse onderzoekslocaties

groenleveranciers

Video

Onderzoeksvraagstuk/ onderwerp

Wat is het effect van planten op het binnenklimaat en op gezondheid en welbevinden van medewerkers in kantoren en zorginstellingen?

Ondernemers en werkgevers stappen pas over op grootschalige toepassing van planten in hun bedrijven als ze er een businesscase in zien die overtuigt. Die businesscase is er nu niet. In dit tweede project kijken we of we zo’n businesscase kunnen formuleren.

Korte beschrijving huidige status

Het eerste project is afgerond. Het tweede project is halfweg: er heeft een voormeting plaatgevonden en vervolgens zijn in een van de twee betrokken werkruimtes per deelnemende organisatie planten geplaatst. We zijn bezig met nametingen. Door de huidige lockdown is de geplande meetronde in mei komen te vervallen. Een aantal van de deelnemende organisaties was op voorhand bereid om in de zomer van 2020 de planten van de ene werkruimte te verplaatsen naar de andere betrokken werkruimte. Zo’n switch zou het onderzoek qua opzet aanzienlijk versterken (crossover design). Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd moet bekeken worden of dit nog steeds raadzaam is, vanwege de benodigde vergelijkbaar van de omstandigheden tijdens metingen voor en na de switch, afgezien van het aan- of afwezig zijn van planten.

Huidige inzichten en uitkomsten

Uit het afgesloten onderzoek kwamen vijf positieve effecten naar voren die gelinkt kunnen worden aan de aanwezigheid van planten in de werkruimte. 1. Luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is gemiddeld zo’n 5%-punt hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs tot 17%-punt verbetering gemeten. 2. Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26%). 3. Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van één bedrijf buiten werktijd minder gepiekerd over het werk. 4. Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is. 5. Minder ziekteverzuim: mensen die werken in een ruimte met planten melden zich gemiddeld minder ziek: 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.

Toelichting verder verloop onderzoek

Deze resulaten boden voldoende perspectief om een vervolgonderzoek te starten en de businesscase uit te werken. Daarom zijn op 9 locaties de metingen herhaald en wordt met aanvullende gegevens van de locaties de businesscase uitgewerkt. Elke organisatie legt wel eigen accenten wat betreft de businesscase. Met name de terugverdientijd van de investering wordt genoemd. Maar ook verbetering van het welbevinden, vermindering van ziekteverzuim of tevredenheid met de werkplek wordt genoemd.