Groene Gezonde Studenten

Nicole van den Bogerd, MSc

Vrije Universiteit Amsterdam

01 – 01 – 2017 t/m 31 – 12 -2019

Overig betrokken instanties/partners

RoyalFlora Holland
Stichting de Groene Stad
Triodos Foundation
Has Hogeschool
Vireo
Fachjan

Video

Onderzoeksvraagstuk/ onderwerp

Binnen het Groene Gezonde Studenten Onderzoek is onderzocht wat de effecten zijn van het groener en gezonder inrichten van de studieomgeving op de gezondheid, welzijn en academische prestaties van MBO, HBO en WO studenten.

Het project was opgedeeld in twee delen. In het eerste deel hebben we gekeken naar de groente en fruit inname van studenten en interventies ontworpen om deze inname te verhogen. In het tweede deel hebben we eerst gekeken of er een behoefte is onder studenten voor meer groen in hun studieomgeving. Daarna hebben we onderzocht wat de effecten zijn van het vergroenen van klaslokalen en een studieruimte op de gemoedstoestand, cognitieve prestaties, evaluaties van de ruimtes van studenten. Tot slot hebben we alle wetenschappelijke literatuur verzameld over de effecten van natuur in de studieomgeving op de gezondheid, welzijn en academische prestaties van studenten.

Korte beschrijving huidige status

Het Groene Gezonde Studenten project is afgerond. We zijn bezig met de laatste hand leggen aan de verslaglegging door middel van wetenschappelijke artikelen.

Huidige inzichten en uitkomsten

Uit het onderzoeksproject blijkt dat studenten de inclusie van natuur een toegevoegde waarde vinden voor hun studieomgeving. Studenten rapporteerde een grotere voorkeur voor een klaslokaal, studieruimte, collegezaal en buitenruimte van een campus met natuur dan zonder natuur. Ook werden klaslokalen en een studieruimte met natuur door studenten consistent hoger gescoord op aantrekkelijkheid, rapportcijfer en comfort dan klaslokalen en een studieruimte zonder natuur. Studenten verwachte ook beter te kunnen herstellen van stress en vermoeidheid in een buiten studieomgeving met natuur dan een buiten studieomgeving zonder natuur.

In onze systematische review zijn aanwijzingen gevonden voor een positieve associatie tussen de aanwezigheid van natuur op de buitenomgeving van de campus en kwaliteit van leven en het herstel van stress en vermoeidheid van studenten. Tevens kan natuur op een campus bijdragen aan het verlagen van de buitentemperatuur, wat indirect ook gunstige effecten kan hebben op de gezondheid en het welzijn van studenten.

Ten aanzien van natuur binnen liet onze systematische review zien dat er veelbelovende aanwijzingen zijn dat planten in het klaslokaal kunnen bijdragen aan het binnenklimaat. Planten kunnen bijdragen aan de verlaging van koolstofdioxide, vluchtorganische stoffen, temperatuur en een verhoging van de luchtvochtigheid. Dit kan indirect de gezondheid en het welzijn van studenten beïnvloeden.
In de onderzoeken die voor dit project zijn uitgevoerd kwam consistent naar voren dat studenten klaslokalen of de studieruimte met natuur meer waardeerden dan klaslokalen of een studieruimte zonder natuur. Er werd echter geen duidelijke relatie gevonden tussen planten in klaslokalen of een studieruimte en de gemoedstoestand en cognitieve prestaties van studenten naar voren. Maar! Dit betekent niet dat planten geen effecten hebben op de gemoedstoestand en cognitieve prestaties want we weten immers uit andere studies dat planten in kantoren kan bijdragen aan het welzijn en productiviteit van medewerkers. Studenten bleken tijdens onze studies weinig stress en vermoeidheid te ervaren. Dit betekend dat er weinig behoefte is aan herstel waardoor de toevoeging van planten wellicht weinig toegevoegde waarde heeft voor het verlagen van stress en vermoeidheid op korte termijn. Daarom is er meer onderzoek nodig naar op welke momenten, op welke plek en onder welke studenten planten en natuur de meest toegevoegde waarde hebben

Toelichting verder verloop onderzoek

Het Groene Gezonde Project heeft nog geen gevolg. We hopen dat we in de nabije toekomst een mogelijkheid krijgen om verder uit te pluizen hoe we natuur kunnen inzetten om de gezondheid, welzijn en academische prestaties van studenten te verbeteren. Inzicht in waar, hoe en voor wie natuur in de studieomgeving het beste ingezet kan worden helpt bij de implementatie in de praktijk.