Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad

Jelle Hiemstra

Wageningen Universiteit & Research

1 januari 2019- 31 december 2023

Overig betrokken instanties/partners

Hogeschool van Amsterdam (mede-uitvoerder onderzoek)
Stadswerk (penvoerder)
Hogeschool van Hall-Larenstein (inzet studenten)
Stichting De Groene Stad, Anthos, VHG
Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Wageningen en Meppel
Floriade Expo 2022 Almere

Onderzoeksvraagstuk/ onderwerp

Groen wordt algemeen gezien als een middel om de opwarming van de stad tegen te gaan. Maar hoe gebruik je groen effectief om de stad klimaat bestendig te maken? Dit project werkt aan het opstellen van richtlijnen en voorbeelden (sjablonen) voor effectief klimaatgroen in de stad. Als ondersteuning bij de soortenkeuze gericht op klimaatadaptatie en ook andere baten wordt daarnaast gewerkt aan doorontwikkeling van de huidige Bomentabel naar een interactief digitaal systeem (Bomenkieswijzer) met informatie over de bijdrage van verschillende boomsoorten aan de baten van groen in de stad.

Korte beschrijving huidige status

De richtlijnen voor klimaatgroen worden gevisualiseerd met schematische voorbeelden (sjablonen) voor enkele algemeen voorkomende wijktypen. De klimaatwerking van het groen in enkele voorbeeldwijken wordt geanalyseerd m.b.v. een simulatieprogramma en de resultaten in enkele workshops met experts uit het onderzoek en de praktijk uitgewerkt naar sjablonen van klimaatgroen opties. Voor de typen ‘bloemkoolwijk’ en ‘stedelijk bouwblok’ is dit inmiddels vrijwel klaar, voor de typen ‘volkswijk’ en mogelijk ook ’toegangs- en verbindingsweg’ wordt dit vanaf 2022 uitgewerkt.

Huidige inzichten en uitkomsten

Zowel de metingen als de berekeningen bevestigen het belang van schaduw door bomen voor verkoeling. Daarnaast laten de metingen zien dat de klimaateffecten van bomen sterk afhankelijk zijn van omgevingsfactoren.

Toelichting verder verloop onderzoek

Om de klimaateffecten van boomsoorten te onderbouwen worden metingen in de praktijk gedaan. In de (relatief slechte) zomer van 2022 was het aantal geschikte meetdagen te laag om voldoende metingen uit te voeren. Daarom is het project met een jaar verlengd (tot eind 2023) om in 2022 en indien nodig 2023 aanvullende metingen te kunnen doen.