Eco-Systeem-Stad

Joris Voeten

Vrije Universiteit Amsterdam

Sectie Kinische Psychologie

juli 2015 – mei 2019

Overig betrokken instanties/partners

Stichting de Groene Stad
Gemeenten Alphen a/d Rijn, Arnhem, Rotterdam, Utrecht
Provincies Utrecht, Gelderland
Waterschappen (Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Delfland
VHG
NVTL
Natuurpro
Vogelbescherming
Heijmans
Wareco
Witteveen&Bos
Koninklijke Ginkel Groep
Jonker Groep
Hoek Hoveniers
HydroLogic

Onderzoeksvraagstuk/ onderwerp

Voor functioneel stedelijk groen als klimaat-adaptatie maatregel is water onmisbaar. Project Eco-Systeem-Stad bepaalt hoe de balans waterbeschikbaarheid en -vraag zich in de stad ontwikkelt, hoe die balans te optimaliseren en of de baten de gemaakte kosten rechtvaardigen.

Huidige inzichten en uitkomsten

zie projectwebsite: www.ecosysteemstad.nl