Borging instrumenten planvorming en planuitvoering baten groen

Marcel Pleijte

Wageningen Environmental Research

6 maart 2020- 31 december 2022

Overig betrokken instanties/partners

Consotrtiumpartners zijn Dutch Green Building Council (DGBC), Stichting Groenkeur (GK), Stichting De Groene Stad (DGS) en Het Nieuwe Instituut (HNI)

Opdrachtgevers zijn: de gemeente Rotterdam, Wetenschapswinkel WUR/VVE Numansgors, Stichting Duurzaam Groede