Facts over de meerwaarde van groen

Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de meerwaarde van groen.
Onderstaand hebben wij voor u een selectie gemaakt van ‘facts’.

Fact Filter

Zoek in facts:
Zoek in auteurs:
Binnen- of buitengroen
Binnen- of buitengroen
Heeft invloed op:
Heeft invloed op:
In de sector:
In de sector:
Soort gegevens:
Soort gegevens:
De belangrijkste verontreinigingen van de lucht in het stedelijk gebied, zoals stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10/PM2,5) en vluchtige organische stoffen als benzeen, zijn met name afkomstig van industrie en verkeer. Langdurige blootstelling leidt tot longproblemen en hart- en vaatziekten. Hoewel de lucht in Nederland gemiddeld op de meeste plaatsen aan de normen voldoet, betekent dit niet dat er geen risico meer is. Er bestaat geen veilige ondergrens en met name langs drukke wegen en nabij verkeersknooppunten kunnen de concentraties nog sterk oplopen. Daarnaast is binnen in schoolgebouwen de luchtkwaliteit vaak slecht, omdat door het grote aantal kinderen en leerkrachten in een relatief kleine ruimte het CO2-gehalte vaak sterk oploopt. Bovendien kunnen daar vluchtige organische verbindingen, zoals formaldehyde en benzeen, aanwezig zijn afkomstig uit bouwmaterialen. Vooral binnen, maar ook buiten kan groen helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit komt op lange termijn de algehele gezondheid ten goede. Op korte termijn vermindert het stress en verbetert het de concentratie en het algehele welbevinden. De door de WHO geadviseerde verdere aanscherping van de PM2,5-norm zou in Nederland leiden tot verlenging van de gemiddelde levensduur met drie maanden, 600 minder vroegtijdige doden en 1,5 miljoen minder ziektedagen per jaar. In industriegebieden is op lokale schaal met name het vele, vaak zware, verkeer een bron van fijnstof (roet) en stikstofoxiden. Verontreinigingen vanuit de industrie worden via de schoorsteen veelal afgevoerd naar hogere luchtlagen. Groen kan daarbij, door zijn filterende en afschermende werking, een aanvullende rol spelen in brongericht beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren. In het stedelijk gebied komen hoge bevolkingsdichtheid en hoge lokale piekbelasting (druk verkeer) samen. Maatregelen om lokaal de luchtkwaliteit te verbeteren zijn daarom in principe zeer effectief. Groen kan daarbij, door zijn filterende en afschermende werking, een aanvullende rol spelen in brongericht beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren.