Facts over de meerwaarde van groen

Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de meerwaarde van groen.
Onderstaand hebben wij voor u een selectie gemaakt van ‘facts’.

Fact Filter

Zoek in facts:
Zoek in auteurs:
Binnen- of buitengroen
Binnen- of buitengroen
Heeft invloed op:
Heeft invloed op:
In de sector:
In de sector:
Soort gegevens:
Soort gegevens:
Lichamelijke gezondheid LEREN - Een gebrek aan lichamelijke activiteit en in het verlengde daarvan overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor de gezondheid. Van de jeugd in Nederland heeft 14% overgewicht (CBS, 2016). Bij bewegen ging de aandacht altijd uit naar matige en zeer intensieve activiteit; er werd geen onderscheid gemaakt tussen licht actief en sedentair gedrag (o.a. zitten). Recent is gebleken dat sedentair gedrag een risicofactor op zich is. Voor kinderen is er al een internationale richtlijn: niet meer dan twee uur per dag computeren en tv-kijken in de vrije tijd. Daarnaast is het voor de motorische ontwikkeling van het kind belangrijk dat het kind diverse vormen van bewegen beoefent. Een groene omgeving kan daarvoor de ruimte bieden en bovendien stimulerend werken. WERKEN Een gebrek aan lichamelijke activiteit en in het verlengde daarvan overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor de gezondheid. Ze brengen, na roken, de hoogste ziektelast met zich mee. Overgewicht verhoogt onder andere de kans op diabetes en hart- en vaatziekten. Een derde van de volwassenen beweegt volgens de Nederlandse norm voor gezond bewegen te weinig. Hierbij gaat het om op z’n minst matig intensieve activiteit. Tot voor kort werd geen onderscheid gemaakt tussen licht actief en sedentair gedrag (o.a. zitten). Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat sedentair gedrag een risicofactor op zich is; zitten wordt al het nieuwe roken genoemd. Groene elementen in en rond ziekenhuizen vormen een kalmerende afleiding voor herstellende patiënten. Groen in de woonomgeving biedt mogelijkheden voor beweging en sport.