Facts over de meerwaarde van groen

Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de meerwaarde van groen.
Onderstaand hebben wij voor u een selectie gemaakt van ‘facts’.

Fact Filter

Zoek in facts:
Zoek in auteurs:
Binnen- of buitengroen
Binnen- of buitengroen
Heeft invloed op:
Heeft invloed op:
In de sector:
In de sector:
Soort gegevens:
Soort gegevens:
Om goed te kunnen leren, moet een leerling de aandacht bij de les kunnen houden. Hierbij spelen de vaardigheid en het enthousiasme van de leerkracht uiteraard een grote rol, evenals de interesses en aanleg van het kind zelf. Maar onderzoek laat zien dat ook de fysieke schoolomgeving een rol kan spelen: groen in en om de school kan daarbij een positief effect hebben.