Facts over de meerwaarde van groen

Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de meerwaarde van groen.
Onderstaand hebben wij voor u een selectie gemaakt van ‘facts’.

Fact Filter

Zoek in facts:
Zoek in auteurs:
Binnen- of buitengroen
Binnen- of buitengroen
Heeft invloed op:
Heeft invloed op:
In de sector:
In de sector:
Soort gegevens:
Soort gegevens:
Scholen liggen vrijwel altijd in het stedelijk gebied, waar het door het grote oppervlak aan bebouwing en verharding vaak warmer is dan in het buitengebied (het hitte-eilandeffect). Dit effect speelt zowel in grote steden als in provinciesteden en dorpskernen, en is groter naarmate de bebouwing dichter is. De gemeten maximale verschillen variëren van één tot enkele graden, met piekwaarden tot ca. 8 ºC en incidenteel zelfs meer dan 10 ºC. Hittestress vermindert het concentratievermogen en de leerprestaties en kan bij extreme waarden of lange duur ook de gezondheid negatief beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat nu al in ca. 35% van de Nederlandse stedelijke gebieden gedurende minstens zeven dagen per jaar hittestress optreedt. Met de toenemende verdichting van de stad en het opwarmen van de aarde zullen deze perioden met hittestress verder toenemen. Groen kan echter helpen om de opwarming in de stad te beperken. Daarnaast kan groen gericht worden ingezet om het leefklimaat in en rond scholen en andere leerinstellingen te verbeteren. Niet alleen in de stad, maar ook in industriegebieden en op bedrijventerreinen is het door het grote oppervlak aan bebouwing en verharding gewoonlijk warmer dan in het buitengebied (het hitte-eilandeffect). Dit effect speelt zowel in grote steden als in provinciesteden en dorpskernen, en is groter naarmate de bebouwing dichter is. Gemeten aan de luchttemperatuur worden in Nederland waarden voor het hitte-eilandeffect gemeten van één tot enkele graden Celsius met piekwaarden tot 8 ºC en incidenteel zelfs meer dan 10 ºC. Hittestress vermindert de arbeidsproductiviteit en verslechtert bij extreme waarden of lange duur de gezondheid van het personeel. Onderzoek heeft aangetoond dat nu al in ca. 35% van de Nederlandse stedelijke gebieden gedurende minstens zeven dagen per jaar hittestress optreedt. Met de toenemende verdichting van de stad en de verdere opwarming van het klimaat zullen deze perioden met hittestress meer toenemen. Groene gebieden worden minder warm dan de versteende gebieden in de stad. De koelende werking op de omgeving beperkt hiermee de opwarming van de stad. Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstel en de gemoedstoestand van patiënten, evenals op het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in de zorgomgeving in relatie tot het herstel en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing.