Facts over de meerwaarde van groen

Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de meerwaarde van groen.
Onderstaand hebben wij voor u een selectie gemaakt van ‘facts’.

Fact Filter

Zoek in facts:
Zoek in auteurs:
Binnen- of buitengroen
Binnen- of buitengroen
Heeft invloed op:
Heeft invloed op:
In de sector:
In de sector:
Soort gegevens:
Soort gegevens:
Biodiversiteit staat voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen. Veel verschillende soorten en typen groen in de stad zorgen voor een hoge biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des te meer leven het aan zal trekken. Veel bestuivende insecten en een gevarieerd aanbod aan groen scheppen weer een voedselbron voor vogels en andere dieren. Bestuivers (en bestuiving) vormen dus een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit. Veel bewoners waarderen de natuur in de stad. Hieraan geven ze uiting door het ophangen van nestkastjes en bijenhotels en door het bijvoeren van vogels in de winter.