Wat betekent het gebiedslabel van NL Greenlabel?

Duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en mens samengaan, is niet meer weg te denken. De overheid, gemeenten, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving, maar in de praktijk blijken de ambities moeilijker om te zetten dan gedacht. Een heldere integrale visie op het gebied van duurzaamheid en gemeenschappelijk draagvlak is dus noodzaak.
De combinatie natuur, landschap en mens biedt kansen voor co-creatie en groei van onderaf. De waarde van groen heeft een groot potentieel in zich en levert een gezonde en groene leefomgeving die beter verkoopt.
Het NL Greenlabel Gebiedslabel is een methodiek om op een laagdrempelige wijze duurzaamheid te kunnen beoordelen en integraal mee te nemen in de ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase. Op basis van de duurzaamheidscriteria van het NL Greenlabel Gebiedslabel kan een levende en duurzame leefomgeving worden gecreëerd waarin de waarde van het groen en de mens centraal staat.
Een select gezelschap van gekwalificeerde assessoren (ingenieurs) bij diverse bureaus zorgt voor de externe en onafhankelijke toetsing en advisering. Zij beoordelen, aan de hand van het rekenmodel, op 7 indicatoren en onderliggende parameters. De assessoren kunnen bogen op jarenlange duurzame gebiedsontwikkeling ervaring en zijn in staat om leesbare rapporten met haalbare verbeterslagen te maken. Hiermee bent u in staat om samen met NL Greenlabel uw project op een hoger niveau te krijgen.
NL Greenlabel wordt met raad en daad bijgestaan door leden van de Wetenschappelijke Raad van Advies. Prominente wetenschappers met expertises op het gebied van de buitenruimte. Hun expertise wordt gebruikt om de methoden actueel te houden met de nieuwste inzichten middels een jaarlijkse evaluatie. Het team van de Wetenschappelijke Raad van Advies bestaat uit de volgende leden: dr. Jolanda Maas, Prof. dr. Ir. Andy van den Dobbelsteen, Prof. dr. Ir. Michiel Haas, dr. Maarten Arentsen, dr. Ir. Robbert Snep, dr. Andre van der Wurff, drs. Kim van der Leest, drs. ing. Bob Ursem
Onderstaande tabel laat zien op welke indicatoren wordt beoordeeld. De resultaten worden vertaald in een duurzaamheidspaspoort. Op dat duurzaamheidspaspoort wordt de mate van duurzaamheid weergegeven met scores die lopen van A tot en met G.

  1. Ontwerp, aanleg en onderhoud
  2. Producten en materialen
  3. Energie en klimaat
  4. Bodem en water
  5. Biodiversiteit
  6. Relatie mens en omgeving
  7. Borging