Voorlopers in verduurzaming


 
Boomkwekerij M. van den Oever in Haaren, de ‘Tuin van Brabant’, profileert zich als voorloper in verduurzaming. Van den Oever, die in oktober jl. als tweede boomkweker (na Van den Berk) de Groene Charta ondertekende, ziet zich als koploper in het groene denken en is als zodanig een aanwinst voor het kennis-en inspiratieplatform van De Groene Stad.                                                           
Bomen bevorderen de biodiversiteit, de gezondheid, het klimaat – zij vormen de basis van de vergroening van de stedelijke omgeving. M. van den Oever speelt in dat verband al meer dan tweehonderd jaar haar rol bij het versterken van de groene omgeving. Dat doet Van den Oever, zoals gezegd, al twee eeuwen, zeven generaties lang.

Voorloper op duurzame aanpak

De onderneming ziet zichzelf als pionier en ambassadeur voor het innoverend denken voor een groene wereld, zoals weerspiegeld in het ‘kweken’ van Natuurlijke Groeikracht TM. De boomkwekerij loopt voorop als het gaat om duurzaamheid. Die ‘groene denkwijze’ blijkt onder andere uit het imposante aanbod van 12.000 soorten: bomen, heesters en vaste planten.
Met het Green Life Programma kan Van den Oever zes relevante hedendaagse groenomgevingen inrichten. De winst wordt geïnvesteerd in Green life en in innovatie & kennisontwikkeling op extern (o.a. Wageningen University, Philips Lighting) en intern gebied (mini-projecten). De boomkwekerij is een zuurstoffabriek: zij heeft als grote Nederlandse boomkwekerij het CO2-prestatieladder certificaat (2017) behaalt. Dit certificaat geeft aan dat men opereert met een duurzame en CO2 bewuste werkwijze.
De Groene Stad kijkt uit naar de samenwerking met boomkwekerij M. van den Oever om de balans tussen stad en groen te creëren!