Samenwerkende partijen Almere ondertekenen convenant Floriade

De Floriade in 2022 biedt kansen voor heel Almere. Om ervoor te zorgen dat de wereldtuinbouwtentoonstelling en Almere Centrum in aanloop naar de Floriade optimaal van elkaar kunnen profiteren, zetten de samenwerkende partijen in Almere Centrum zich gezamenlijk in om de concurrentiepositie, aantrekkingskracht, belevingswaarde en het onderscheidende imago van Almere Centrum te versterken. Op maandag 30 maart ondertekenen de partijen hiervoor het convenant ‘Almere Centrum op weg naar de Floriade en de Floriade op weg naar Almere Centrum’.
Tijdens de bijeenkomst presenteert ook de winnaar van de Student Challenge zich aan de aanwezigen. De Student Challenge is een initiatief van de Urban Greeners en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Het betrekt de jeugd bij de uitwerking van de Floriade en is een goed voorbeeld van hoe de Floriade nu al tot leven komt. Drie groepen excellente studenten bedachten tijdens de wedstrijd een plan voor het realiseren van de stad van de toekomst. De winnaar ontving op dinsdag 24 maart een geldbedrag om het plan ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.
 
Bron: Gemeente Almere