Rain­p­roof oplos­sin­gen voor de groe­ne stad

Het kli­maat ver­an­dert: dro­ge gebie­den wor­den dro­ger; nat­te gebie­den nat­ter. Weers­ex­tre­men nemen toe. In Neder­land valt soms even­veel regen in een uur als vroe­ger in een maand! De ste­nen stad heeft haar bewo­ners nodig om groe­ner, duur­za­mer én rain­p­roof te wor­den. Hoe zit dat? One World zet­te de pro­ble­men en de oplos­sin­gen op een rij.
Lees hier meer.