Onder­zoek naar stads­kli­maat Arn­hem

In navol­ging van Rot­ter­dam heb­ben ook in Arn­hem twee bak­fiet­sen het stads­kli­maat geme­ten. De metin­gen zijn onder­deel van het pro­ject Futu­re Cities.

Het Euro­pe­se pro­ject Futu­re Cities is opge­zet om tij­dig maat­re­ge­len te nemen tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Begin augus­tus zijn er in Arn­hem en Nij­me­gen infra­rood­beel­den gemaakt van hete en koe­le plek­ken.

De ‘gevoelstemperatuur’ (= lucht­tem­pe­ra­tuur in com­bi­na­tie met stra­ling), lucht­voch­tig­heid, wind­rich­ting- en kracht en de mate van het zon­licht zijn geme­ten door de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit.

Afkoe­lings­maat­re­ge­len zoals meer groen
Nu het kwik in ste­den hoger oploopt dan in het lan­de­lijk gebied, wor­den er metin­gen ver­richt om een beeld te krij­gen van het zoge­he­ten Urban Heat Island-effect. Afkoe­lings­maat­re­ge­len zijn dan ook nodig, zoals groe­ne daken en meer open­baar groen.

Bron:
Verkeersnet.nl