Info­grap­hic: De Rain­p­roof-straat

Het Amster­dam­se ini­ti­a­tief ‘Rain­p­roof’ laat in een info­grap­hic zien wel­ke con­cre­te maat­re­ge­len je als bewo­ner of pro­fes­si­o­nal kan toe­pas­sen om over­last van regen te voor­ko­men of om ermee om te gaan.
Jouw straat rain­p­roof maken? Bekijk hier de info­grap­hic om te zien hoe dat moet!