Hoogheemraadschap zet in op groene waterberging

Hoogheemraadschap Noorderkwartier heeft per 15 juni 2015 nieuwe beleidsregels voor het bergen van regenwater als compensatie bij verharding van land. Het nieuwe beleid biedt meer ruimte aan bedrijven, gemeenten en projectontwikkelaars om op een andere, innovatieve manier de afspraken rond de berging van regenwater in te vullen.
Als er grote delen van de grond van een bedrijf of woonwijk zijn verhard met bestrating, stroomt regenwater rechtstreeks naar de omliggende sloten. Bij hevige regenbuien stijgt het waterpeil van de sloten daardoor te snel, wat uiteindelijk wateroverlast kan veroorzaken. Omdat we willen voorkomen dat het watersysteem wordt overbelast, zijn landeigenaren bij een toename aan verharding van meer dan 800 m² verplicht een compenserende waterberging aan te leggen. De nieuwe beleidsregels geven de mogelijkheid om naast het graven van sloten ook op andere manieren het water te bergen. Bijvoorbeeld door waterbassins, grasdaken en wadi’s (beplante greppel met doorlaatbare bodem).

Voordelen

Een waterbergende voorziening kan een dubbelfunctie hebben, bijvoorbeeld bij glastuinbouwbedrijven. Het waterbassin kan worden gebruikt als waterberging om de neerslag die op de kassen valt op te vangen. Daarnaast kan het ook worden gebruikt als gietwater voor in de kas. Hierdoor kan de beschikbare ruimte efficiënter worden benut en geld worden uitgespaard.