Breda gaat groen inzetten om klimaatverandering tegen te gaan

Gras en planten in plaats van tegels op het Concordiaplein, een waterfontein in het centrum van Breda, groene tuinen in plaats van steen: in tijden van extreme regen kan het water beter weg, en als het lang droog is, blijft het koeler in de stad. Dit heet ruimtelijke adaptatie. De stad speelt in op de klimaatverandering door water en groen een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van de (openbare) ruimte en van toekomstige ontwikkelingen. En door initiatieven van bewoners en bedrijven op dit gebied te stimuleren Tot en met 2018 stelt het college in de Impuls Ruimtelijke Adaptatie 0,5 miljoen euro beschikbaar om maatregelen in gang te zetten om de stad nu en in de toekomst leefbaar te houden.
Wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid: “Ook Breda krijgt te maken met de gevolgen van de mondiale klimaatverandering: extreme regenval of storm kan zorgen voor wateroverlast en overstroming. Grotere periodes van extreme hitte veroorzaken verdroging van de bodem en natuur. Steen en beton houden de warmte extra vast waardoor het in de stad onaangenaam warm wordt. Dat heeft effect op de leefbaarheid in de stad zeker op de lange termijn. Breda zet vol in om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast zet het college, met deze Impuls Ruimtelijke Adaptatie, in op het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering die inmiddels al ervaren wordt. Dat betekent de stad aanpassen en zorgen dat bij alle toekomstige ontwikkelingen of projecten, hoe klein ook, groen, water en natuur een plaats krijgen om de stad leefbaar te houden. ‘Ruimtelijke Adaptatie’ is een belangrijk onderdeel van de Duurzaamheidsvisie 2030”.
Ruimtelijke adaptatie staat niet op zichzelf: de stad en haar omgeving worden aantrekkelijker en groener en dat heeft een positief effect op de leefbaarheid en daarmee op de gezondheid van mensen En dat niet alleen, het is goed voor recreatie, voor de economie en de biodiversiteit in de stad.
Voorbeelden
De afgelopen jaren heeft Breda, samen met partners en bewoners al een aantal grote projecten op dit gebied gerealiseerd zoals het heropenen van de haven in de binnenstad, ruimte voor de rivier in het Markdal, de aanleg van de vierde bergboezem voor waterberging inclusief natuurgebied, de waterakkers in Teteringen. Maar ook kleinere projecten zoals de groene daken in de Wommelgemhof en de bijenbollen in Princenhage.
Nieuwe projecten
In 2016 start het college een aantal projecten/ontwikkelingen om invulling te geven aan de ambitie van Ruimtelijke Adaptatie: “Breda ondanks of dankzij de klimaatverandering aantrekkelijk, uitdagend en klimaatbestendig te maken voor bewoners en bezoekers”.
Denk daarbij aan een groen schoolplein voor de Sint Josephschool, stimuleren van groene daken en duurzaam omgaan met regenwater, groen in plaats van parkeerplekken aan de Oude Vest, de Vlaszak wordt een groene, biodiverse stadsentree en het aanbrengen van een groene gevel op de parkeergarage de Barones.
Ook bewoners kunnen bijdragen aan ruimtelijke adaptatie. De gemeente en betrekt hen ook bij projecten voor het watervriendelijk inrichten van de tuin, geen stenen maar groen in de tuin en wijkdeals waarbij bewoners hun eigen buurt aantrekkelijker en ruimtelijk adaptiever maken. Ook werkt de gemeente hierbij samen met natuur- en milieuverenigingen.
Bron: breda.nl