Boom geplant ter ere van 15 jaar Earth Char­ter bewe­ging Neder­land

“Elke boom draagt bij aan een leef­ba­re wereld”. Dat was de bood­schap die Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, de geno­dig­den van de con­fe­ren­tie Earth Char­ter +15 mee­gaf tij­dens zijn speech op dit inter­na­ti­o­na­le eve­ne­ment.
De Earth Char­ter bewe­ging, in Neder­land onder meer bekend door de voor­aan­staan­de rol die oud-pre­mier Ruud Lub­bers erin speelt, viert dit jaar haar 15e ver­jaar­dag. In deze tijd is er een wereld­wij­de bewe­ging ont­staan die staat voor ethiek en duur­zaam­heid in de meest veel­om­vat­ten­de zin. Ter ere hier­van werd op maan­dag 29 juni jongst­le­den op Land­goed Zon­ne­heu­vel te Doorn een sui­ke­res­doorn geplant, die door Egbert Roozen namens de VHG werd aan­ge­bo­den en waar­bij hij zelf ook de han­den uit de mou­wen stak.
Tij­dens zijn speech bena­druk­te Roozen de vele posi­tie­ve eigen­schap­pen van bomen. Bomen dra­gen bij aan een beter leef- en werk­kli­maat, een hoge bio­di­ver­si­teit en de volks­ge­zond­heid en zul­len daar­om in de toe­komst steeds har­der nodig zijn.
 
Foto: Henk Sna­ter­se
Onder­schrift: bij het plan­ten van de boom werd Roozen geflan­keerd door Ruud Lub­bers en Jan-Wil­lem van den Braak (voor­zit­ter SBI). Ook de jari­ge Ella van Dant­zig, met haar 3 jaar de jong­ste aan­we­zi­ge, mocht assis­te­ren bij het plan­ten van de boom.