De bij­zon­de­re bin­nen­tui­nen van het Inter­na­ti­o­naal Straf­hof

In navol­ging van ons eer­de­re arti­kel over het nieu­we Inter­na­ti­o­naal Straf­hof (ICC) in Den Haag- Sche­ve­nin­gen, hier een over­zicht van de wel heel bij­zon­de­re groe­ne bin­nen­plaat­sen van het nieu­we straf­hof.
De vijf ver­schil­len­de bin­nen­tui­nen zijn elk begroeid met plan­ten uit een spe­ci­fiek deel van de wereld, Oost-Euro­pa, Afri­ka, Latijns Ame­ri­ka, West- Euro­pa en Azië.
Meer infor­ma­tie? Down­load hier een PDF waar­in die­per inge­gaan wordt op de ver­schil­len­de soor­ten plan­ten per bin­nen­tuin.


 

Cour­ty­ard A: Eas­tern Euro­pean sta­tes

courtyard-dwarsdoorsnede-a

Cour­ty­ard B: Afri­can Sta­tes

courtyard-dwarsdoorsnede-b

Cour­ty­ard C: Latin Ame­ri­can and Carib­bean sta­tes

courtyard-dwarsdoorsnede-c

Cour­ty­ard D: Wes­tern Euro­pean and other sta­tes

courtyard-dwarsdoorsnede-d

Cour­ty­ard E and F: Asia and Paci­fic sta­tes

courtyard-dwarsdoorsnede-e