Neder­land zet de Cita­del­poort in Gent in de bloe­men

Ambas­sa­deur Mary­em van den Heu­vel bood gis­te­ren de gede­co­reer­de poort aan tij­dens de Flo­ra­li­ën.
De Cita­del­poort, ook wel de Wil­lem­poort of Hol­land­poort genaamd, is een over­blijf­sel van de Cita­del die door Koning Wil­lem I werd gebouwd ten tij­de van het Ver­e­nigd Konink­rijk der Neder­lan­den. De gede­co­reer­de poort is een cre­a­tie van het inter­na­ti­o­naal beken­de flo­ris­ten­duo Flo­ri­an Seyd en Ueli Sig­ner
De inhul­di­ging van de bloe­men­pracht vond plaats onder goed­keu­rend oog van onder ande­re Staats­se­cre­ta­ris Elke Sleurs, Minis­ter Schau­vlie­ge, Gou­ver­neur Briers, Bur­ge­mees­ter Ter­mont, de Heer Ver­mae­r­ke (Voor­zit­ter van KMLP/Floraliën) en Pro­fes­sor Evrard. Daar­naast was namens het bestuur van Iver­de de heer Henk Raaij­ma­kers aan­we­zig bij de ope­ning van de bloem­rij­ke poort.
De eer­ste drie dagen van Flo­ra­li­ën Gent lok­ten zo’n 45.000 bezoe­kers.  De orga­ni­sa­to­ren van het totaal ver­nieuw­de fes­ti­val, dat zich nu in de stad afspeelt, en niet lan­ger in de expo­hal­len van Flan­ders Expo, mik­ken op een kwart mil­joen bezoe­kers.

Tot en met zater­dag 1 mei kun­nen bezoe­kers op vier loca­ties in de Gent­se bin­nen­stad de ver­sier­de Cita­del­poort en ande­re cre­a­ties van 335 expo­san­ten en 35 flo­ra­le kun­ste­naars bewon­de­ren.